Siłowniki hydrauliczne mogą być teraz regenerowane z zyskiem. Ekonomiczny system honowania Sunnen umożliwia szybki zwrot zainwestowanego kapitału.

Technologia honowania Sunnen umożliwia przywrócenie wielu siłowników, kiedyś przeznaczonych na złom z powrotem do pracy. Warsztaty regeneracyjne hydrauliki siłowej wykorzystują tę okazję do wykonania honowania we własnym zakresie zamiast zlecania prac firmom zewnętrznym, co jest źródłem dodatkowych przychodów i możliwości usprawnienia procesów produkcyjnych.

Perry Goldstein z firmy Air Hydro Power wprowadza parametry i ustawienia maszyny dla obróbki siłownika hydraulicznego.  Honownica Sunnen serii HTA wyposażona jest w układ sterowania PLC firmy Siemens z ekranem dotykowym.

Jeżeli jakaś czynność jest kluczowa w procesie produkcji i ma decydujący wpływ na jakość cenę i termin wykonania całego zadania, to nie powinna być ona wykonywana w kooperacji lecz powinna być wykonana we własnym zakresie.  Firma Air Hydro Power z Louisville w stanie Kentucky  dowiodła prawdziwości tej zasady nabywając honownicę poziomą Sunnen HTA2100 do regeneracji siłowników hydraulicznych. Nowa obrabiarka umożliwiła firmie Air Hydro Power wykonywanie honowania siłowników we własnym zakładzie, pozwalając na odzyskanie kontroli nad jakością i czasem realizacji zleceń oraz na zmniejszenie wydatków na outsourcing.

Air Hydro Power rozpoczęła swoją działalność w roku 1961 w piwnicy założyciela, jak wiele zakładów tej specjalności w świecie. Bardzo szybko stała się jednak czołową firmą w sektorze hydraulicznym, uzyskując w roku 1965 pozycję trzeciego dystrybutora firmy Vickers w USA. Dział napraw prowadzi serwis i naprawy mobilnych pomp hydraulicznych, silników, zaworów i siłowników wszystkich producentów. Prace warsztatu obróbki mechanicznej koncentrują się przede wszystkim na remontowaniu dużych siłowników hydraulicznych stosowanych w sprzęcie budowlanym, wózkach widłowych, ładowarkach, samochodowych windach załadowczo rozładowczych oraz urządzeniach występujących w przemyśle ciężkim takich jak: dźwigi, platformy wiertnicze, pojazdy terenowe itp.

Kiedy Perry Goldstein z Air Hydro Power przejął w roku 2007 kierownictwo w dziale napraw,

regeneracja silownika hydraulicznego

Wdrożenie nowej honownicy HTA było dla Air Hydro Power bardzo łatwe. Obrabiarka wykorzystuje tę samą głowicę honującą Sunnen ANR275, którą warsztat używał do honowania manualnego.

zakładowe możliwości honowania ograniczały się do uniwersalnej głowicy do honowania napędzanej wiertarką elektryczną Milwaukee. – Honowanie manualne siłowników było obciążające fizycznie i nieco skomplikowane – powiedział Goldstein, – Gdyby włącznik obrotów został przez przypadek przestawiony na bieg wsteczny, mogło by to skutkować obróceniem wiertarki i zakleszczeniem głowicy w otworze. Było to oczywiście niebezpieczne dla operatora , a także mogło  zniszczyć obrabiany siłownik.  Dodatkowymi niedoskonałościami stosowanego wówczas sposobu honowania był brak możliwości utrzymania stałego docisku osełek, a przez to mała efektywność obróbki otworów . Wszystkie te czynniki ograniczyły stosowaną w Air Hydro Power technologię honowania tylko do odświeżania powierzchni cylindra przez usuwanie niewielkich zarysowań, usuwania zabłyszczonej powierzchni i naniesienie na nią siatki rys.

Prawidłowe honowanie rury, utrzymanie odpowiedniej średnicy i eliminacja stożkowatości otworu to były naprawdę trudne zadania do wykonania ręcznego – dodał Goldstein. W związku z tym cylindry wymagające usunięcia większego naddatku musiały być odsyłane do obróbki do firm zewnętrznych, co generowało dodatkowy koszt. Kooperacja pozbawiała także firmę pełnej kontroli nad dotrzymaniem terminów dostaw, uzależniając Air Hydro Power w tym kluczowym elemencie oferty od podwykonawców.

Zdarzało się, że podwykonawstwo nie wychodziło nam na dobre. My będziemy pracować całą noc i zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby dostarczyć części na czas, ponieważ to my bezpośrednio odpowiadamy przed naszymi klientami. Trzecia strona nie musi mieć jednak tego samego poczucia pilności sprawy co my.  Zakup honownicy HTA do naszego zakładu umożliwił nam sprawowanie większej kontroli nad projektami i pozwolił na realizację dostaw w uzgodnionym terminie – powiedział Goldstein.

Około osiemdziesięciu procent prac naprawczych wykonywanych w firmie Air Hydro Power dotyczy siłowników o średnicy maksymalnej do ośmiu cali( 203,2mm) – Nasza największa tokarka ma maksymalną średnicę toczenia trzech stóp (0,91 m) i łoże o długości piętnastu stóp (4,57 m) – powiedział Goldstein. – Ale i tak większość naszych prac realizowana jest na tokarce o średnicy toczenia dwadzieścia dwa cale (55,88 cm).  Honownica HTA  pasuje zatem swoimi parametrami idealnie do naszego parku maszynowego- wyjaśnia Goldstein  System honowania HTA przewidziany jest do obróbki siłowników o maksymalnej masie 8 000 lbs (3 629 kg) i w zakresie średnic od 2,0 cala do 21 cali (50 mm do 533 mm). Modele standardowe maszyny dostępne są dla maksymalnej długości otworu:  sześć stóp(2m), dwanaście stóp(4m) , osiemnaście stóp(6m).

honownica Sunnen HTA

Honownica z automatycznym skokiem Sunnen HTA4100 zapewnia szybką obróbkę regeneracyjną siłowników i doskonałą jakość powierzchni cylindra.

Honownica HTA zainstalowana w Air Hydro Power zwiększyła elastyczność firmy w zakresie przyjmowanych zleceń  i spowodowała poszerzenie zakresu wykonywanych prac ponieważ wiele z siłowników zostało uratowanych przed złomowaniem. – Posiadanie honownicy na miejscu pozwala nam na głębszą analizę zakresu niezbędnych do wykonania prac dla każdego zlecenia i określenie, czy należy przeprowadzić naprawę czy też wymianę cylindra– powiedział Goldstein.

Przed zakupem maszyny badaliśmy palcem występujące na powierzchni zarysowania i określaliśmy w ten subiektywny sposób niezbędny do usunięcia naddatek. Jeżeli uznaliśmy, że głębokość rysy wynosi 0,005 cala (0,0127 cm), co oznaczało konieczność powiększenia średnicy o 0,01 cala (0,0254 mm) wówczas zalecaliśmy zakup nowego cylindra ponieważ tak duże powiększenie otworu wymagałoby wykonania nowego tłoka i zastosowania nowych uszczelek.

Zauważyliśmy jednak z czasem, że w metodzie “testu palców” rowki wydają się głębsze niż są w rzeczywistości. Teraz mocujemy rurę na honownicy, wykonujemy głowicą honującą kilka skoków, usuwamy „górki” i często okazuje się, że rura może mieć po honowaniu tylko 0,001 cala (0,0254 mm) lub 0,002 cala (0,0508 mm) powyżej wymiaru. Tolerancja średnicy dla uszczelnień wynosi  0,002 cala (0,0508mm) można zatem zastosować te same uszczelnienia. W taki oto sposób ratujemy rurę i obniżamy koszt regeneracji siłownika. Wykonujemy honowanie, które jest dla nas dodatkowym przychodem, a klient otrzymuje niższą cenę bo nie zachodzi potrzeba zakupu nowej rury- podsumował Goldstein.

Honownica HTA jest przydatna także w przypadku budowy nowych siłowników.  Po przyspawaniu na powierzchni zewnętrznej  siłownika czopów zawieszenia przegubowego lub innych elementów konstrukcyjnych otwór zniekształca się ze względu na skurcz spawalniczy. W tych przypadkach otwór jest honowany najpierw w tych miejscach gdzie występują błędy kształtu, a następnie na całej jego powierzchni. W firmie Air Hydro Power  wykonuje się honowanie siłowników na całej powierzchni w celu uzyskania odpowiedniej chropowatości i siatki skrzyżowanych rys. Powierzchnia honowana zapewnia optymalne warunki pracy dla uszczelnień tłoka, co skutkuje dłuższą ich żywotnością.

Honownica  HTA wyposażona jest w układ sterowania PLC i napędy silników firmy Siemens.

honowanie rur

System honowania HTA przewidziany jest do obróbki siłowników o maksymalnej masie 8 000 lbs (3 629 kg) i w zakresie średnic od 2,0 cala do 21 cali (50 mm do 533 mm). Modele standardowe maszyny dostępne są dla maksymalnej długości otworu 6 stóp(2m), 12 stóp(4m), 18 stóp(6m).

Programowanie maszyny jest niezwykle łatwe i odbywa się przez ekran dotykowy panelu sterowania. Przygotowanie maszyny do pracy obejmuje takie czynności jak mocowanie rury, montaż głowicy honującej, ustalenie  początku i końca skoku, ustawienie czujników krańcowych oraz wpisanie zestawu parametrów cyklu honowania takich jak : prędkość wrzeciona, skoku i posuwu.

Układ sterowania posiada zespół pomiaru obciążenia  napędu głowicy, a jego wskaźnik umieszczony jest na panelu sterującym. Dzięki temu rozwiązaniu operator może zobaczyć w czasie trwającego cyklu honowania, gdzie na długości cylindra znajdują się ciaśniejsze miejsca i tam skoncentrować oscylacje głowicy honującej . Prędkość obrotowa głowicy honującej i prędkość skoku są zmieniane bezstopniowo zatem możliwe jest uzyskanie dowolnego kąta skrzyżowania rys na honowanej powierzchni. Typowa dla technologii honowania krzyżowa struktura powierzchni podtrzymuje film olejowy podczas przesuwu tłoka i przyczynia się to zwiększenia żywotności uszczelnień.

– Maszyna z automatycznym skokiem i posuwem jest lepsza zarówno dla naszej załogi jak i dla naszych części – powiedział Goldstein.
Wdrożenie nowej honownicy w firmie Hydro Air odbyło się bardzo płynnie między innymi dlatego, że wcześniej używana była uniwersalna głowica honująca Sunnen ANR275 stosowana do obróbki manualnej.

Załoga warsztatu docenia  szybkość procesu obróbki w porównaniu do starej metody honowania ręcznego. – Zazwyczaj ustawienie maszyny zajmuje nam więcej czasu niż sama praca –powiedział Goldstein. – Wiemy jaka ilość materiału jest usuwana w każdej minucie pracy maszyny, dlatego możemy obliczyć czas cyklu dla konkretnego naddatku i odpowiednio zaprogramować maszynę. Po ustawieniu maszyny operator włącza start cyklu i może od niej odejść  na kilka minut wykonując inne czynności.  Po zakończonym cyklu obróbki dokonujemy pomiaru średnicy i ewentualnie uruchamiamy dodatkowy krótki cykl poprawkowy. Potem wykonujemy jeszcze krótki zabieg honowania wykańczającego i cylinder jest gotowy. Warsztat honuje w ten sposób od 2 do 15 cylindrów dziennie. – Doszliśmy do etapu segregowania rur pod względem rozmiaru tak, aby maszyna działała bez konieczności zmiany ustawień – dodał Goldstein.

Pod względem ekonomicznym honownica HTA zapewniła doskonały zwrot inwestycji. Goldstein przytoczył przykład stalowego siłownika o dużej średnicy i cienkich ścianach, którego obróbkę firma zlecała na zewnątrz. – Ta część jest niezwykle trudna do honowania – powiedział Goldstein. – Kooperant wykonywał trzy lub cztery części, aby przynajmniej jedna była zgodna ze specyfikacją. Był to dla nas zatem bardzo drogi cylinder. Air Hydro Power opracowało specjalistyczny uchwyt, który umożliwił wykonanie honowania na honownicy HTA we własnym zakresie.

Przygotowanie osprzętu zajęło nam trochę czasu i pochłonęło trochę środków– powiedział Goldstein. – Jednak sumując wszystko razem, zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy.

Oszczędności z tytułu wdrożenia honownicy HTA do procesu regeneracji siłowników wykraczają poza kwestię wyeliminowania długotrwałego honowania manualnego – Szukając uzasadnienia do zakupu maszyny, braliśmy pod uwagę  eliminację kosztownego outsourcingu, oszczędności z tytułu uratowanych tulei wcześniej kwalifikowanych do złomowania, a także koszty reklamacji.  Honownica HTA rozwiązała wszystkie te kwestie.  – powiedział Goldstein. – Maszynę tę mamy niespełna rok i już zwróciły się koszty jej zakupu.

Więcej informacji na temat obrabiarek Sunnen można uzyskać kontaktując się z Sunnen Polska Sp. z o.o.

Menu