Wśród kadry technicznej w zakładach produkujących i regenerujących elementy hydrauliki siłowej często dyskutowana jest kwestia wyboru optymalnej technologii obróbki otworów w cylindrach hydraulicznych.

Technologia rolowania pomimo pozornie wielu zalet takich jak krótki czas obróbki i łatwość zastosowania na tokarce posiada także liczne wady. Najpoważniejszą wśród nich jest niewystarczająco wysoka jakość rolowanej powierzchni w stosunku do aktualnych wymagań stawianych elementom hydrauliki siłowej. Obecnie produkowane urządzenia wykorzystujące napędy hydrauliczne muszą charakteryzować się dużą niezawodnością i długą żywotnością. Ewentualny koszt serwisu cylindrów hydraulicznych w urządzeniach stosowanych w górnictwie, hutnictwie czy przemyśle stoczniowym może być wysoki i obciążając dostawcę przyczynić się do znacznego obniżenia zyskowności jego produkcji.
Zagniatanie powierzchni występujące podczas rolowania powoduje co prawda jej utwardzenie i wygładzenie jednak wpływ tych zjawisk na żywotność cylindra może być negatywny.
Okazuje się, że nadmierne naprężenia w materiale warstwy wierzchniej cylindra występujące po obróbce rolowaniem mogą skutkować zjawiskiem łuszczenia podczas jego eksploatacji. Łuszczenie polega na odpadaniu z gładzi cylindra kawałków materiału w postaci łusek, które mogą uszkodzić uszczelnienia tłoczyska i zarysować gładź cylindra powodując przecieki i przyspieszając zjawisko korozji.

Gładka powierzchnia powstająca w wyniku rolowania także nie jest optymalna dla żywotności uszczelnień tłoczyska. Niska wartość parametru chropowatości wpływa na zmniejszenie współczynnika tarcia, ale jednocześnie zbyt gładka powierzchnia nie podtrzymuje filmu olejowego między powierzchnią cylindra i uszczelnieniem tłoczyska.
cylindry hydrauliczne: honować czy rolowaćInnym problemem technologicznym, który może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem cylindra jest kwestia odkształceń cylindra. Technologia rolowania nie usuwa odkształceń cylindra, a często jest ich źródłem.
Technologia rolowania wymaga stosowania głowic przeznaczonych dla konkretnej średnicy. Oryginalne głowice rolujące pokrywające szeroki zakres średnic stanowią więc znaczny wydatek inwestycyjny. Otwory podlegające rolowaniu powinny zostać wstępnie obrobione. Producenci głowic rolujących zalecają dokładne wytaczanie otworu jako operację wstępną. Operacja dokładnego wytaczania długich otworów jest długotrwała i dlatego podwyższa koszty obróbki.

Alternatywą jakościową i ekonomiczną do technologii wytaczania z rolowaniem jest technologia honowania. Nowoczesna technologia honowania zapewnia otrzymanie doskonałej jakości warstwy wierzchniej cylindra. Struktura materiału warstwy wierzchniej po honowaniu jest wolna od naprężeń i mikropęknięć w związku z tym zjawisko łuszczenia nie występuje.
Powierzchnia cylindra po honowaniu posiada charakterystyczną siatkę rys powstająca z nałożenia się ruchu obrotowego i posuwistego głowicy honującej wyposażonej w osełki ścierne. Siatka rys zapewnia doskonałe warunki smarowania dla uszczelnień tłoczyska i również pozytywnie wpływa na żywotność zarówno uszczelnień jak i gładzi.
Głowice honujące posiadają szeroki zakres średnic i ich liczba umożliwiająca obróbkę określonego zakresu średnic cylindrów jest mniejsza niż w przypadku głowic rolujących. Mniejszy jest zatem wydatek inwestycyjny.
Nowoczesne honownice są obrabiarkami bardzo wydajnymi. Typowa produkcyjna honownica Sunnen typu HTC osiąga wydajność honowania do 850cm3 usuniętego materiału w ciągu godziny (w zależności od skrawalności materiału). Krótkie czasy honowania skutkują niskimi kosztami obróbki cylindra. Powszechnie stosowanym naddatkiem pod honowanie jest wartość 0,3-0,5 [mm] na średnicy. Błędy kształtu otworu występujące po operacji poprzedzającej honowanie mogą być znaczne ponieważ nowoczesna technologia honowania umożliwia ich usunięcie.
Ponieważ honowane cylindry hydrauliczne charakteryzują się większą żywotnością i mniejszą niezawodnością w porównaniu z cylindrami rolowanymi a jednocześnie technologia pozwala zachować umiarkowane koszty obróbki dlatego coraz większa liczba wytwórców elementów hydrauliki siłowej stosuje technologię honowania.

Menu